Osmani: Jemi përkushtuar të sigurojmë mbështetje për parandalimin e COVID-19
Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Bujar Osmani mbajti konferencë për shtyp në temë: Aktivitetet e Qeverisë dhe aktualitetet e fundit rreth sigurimit të ndihmës së huaj për ballafaqimin me COVID-19.

Në fjalën e tij Zëvendëskryeministri Osmani theksoi se Qeveria që nga java e kaluar formoi grupin punues të cilin ai e kryeson në rolin e Koordinatorit Nacional për shpërndarjen e ndihmës së huaj në vend. Osmani informoi se në Sekretariatin për Çështje Evropiane në një vend mblidhen prioritetet dhe nevojat nga ku në mënyrë të centralizuar po veprohet para donatorëve ndërkombëtar, ku ai theksoi se tani më është bërë lista fillestare e prioriteteve.

“Janë siguruar 25 respiratorë nga ana e UNOPS-it, përmes mjeteve të siguruara nga Norvegjia, po ashtu, janë rezervuar edhe 30 makina respiratorë përmes UNDP-së, nga furnizues prej Kine, për furnizimin e së cilës në dispozicion do të vendosen pjesë e mjeteve urgjente të cilat i ka siguruar Bashkimi Evropian për mbështetje ndaj vendit tonë në ballafaqim me korona virusin” – theksoi Osmani. Në këtë kontekst ai shtoi se RP e Kinës është përgjigjur pozitivisht në kërkesën për donacion, me vërejtje se sasitë e respiratorëve me siguri s’do të jenë 200 siç ishte numri i kërkuar dhe se Kina për momentin është angazhuar në sigurimin e ndihmës, sepse nuk janë të gjitha sasitë në dispozicion në magazina, por vazhdimisht po prodhohen. Njëherit Osmani theksoi se, Ambasada e RP Kinës në mënyrë shtesë do të japë edhe 30.000 euro, që paraqesin gjithë fondin vjetor me të cilin disponon Ambasadori, për të luftën kundër COVID-19.

Në konferencën për shtyp Osmani informoi se Komisioni evropian përmes Eurokomisionerit për Zgjerim Oliver Varheji, pozitivisht u përgjigj në letrën të cilën në emër të Qeverisë të cilën ia dërgoi gatë javës së kaluar, në të cilën Komisioneri informon për disa vendime me të cilat Bashkimi Evropian do ta mbështesë vendin në ballafaqimin me sfidat e epidemisë COVID-19.

“Fillimisht janë 4 Milion euro të cilat janë mjete për nevojat më urgjente, një pjesë që do të përdoren për furnizim të 30 respiratorëve përmes UNDP-së, si e dyta, Komisioneri informon se është pranuar iniciativa dhe tani më është dhënë urdhër të lëshohen 50 milion eurot të cilat ishin të parapara si shpërblim për sukses, për ballafaqim me sfidat socio-ekonomike sfidat nga epidemia, ndërkaq janë siguruar 9 milion euro nga projekte të programit për mbështetje të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe 3 milion për mbështetje të buxhetit. Me gjithë këtë tani, Bashkimi Evropian në veprim ka vendos, mjete në shumë prej rreth 65 dhe 70 milion euro të cilat i qëndrojnë vendit në dispozicion – theksoi Osmani

Në këtë drejtim ai shtoi se, Komisioneri Varhejli ka konfirmuar se KE po i shqyrton mundësitë për përfshirje të vendit tonë në mekanizmat më të gjera të Bashkimit Evropian për menaxhim me krizën me COVID-19. Në letrën u potencua se shqyrtohen mundësitë për kyçjen e vendit në Fondin Solidar Evropian, përfshirje në furnizimet publike grupore të Unionit, por edhe se po diskutohet me institucionet financiare ndërkombëtare për adresimin e likuiditetit dhe sfidave financiare të sektorit privat, diçka që gjithashtu u kërkua nga ana jonë në letrën e javës së kaluar./Telegrafi/