Nuhiu: Lëndët për shkeljen e orës policore, në procedurë
Që nga shpallja e orës policore gjithsej 391 qytetarë nuk e kanë respektuar këtë masë të Qeverisë, përfshirë këtu edhe mbi 60 raste të regjistruara gjatë 24 orëve të fundit. Nga rastet e fundit, 11 prej shkelësve janë minoren dhe 6 të moshës mbi 67 vjeç. Zëvendësministri i Brendshëm, Agim Nuhiu, thotë se duke pasur parasysh që masa është shpallur vetëm para pak ditësh, numri i përgjithshëm i shkelësve të të njëjtës është i lartë. Caktimi i një regjimi të caktuar të orës policore në bazë të grup moshës, ka për qëllim të kufizojë sa më shumë lëvizjen e të rinjve të cilët mund të jenë të infektuar me COVID-19 edhe pse mund të mos kenë simptoma dhe të moshuarve nga ana tjetër të cilët janë kategoria më e rrezikuar. Për të gjithë shkelësit e masës tashmë lëndët tashmë janë në procedim e sipër.