Marrëveshja me OKTA-n ka përfunduar, çmimet e reja të derivateve do t’i vendos Pendarovski
Sot ka përfunduar marrëveshja me OKTA me çka me rregulla të vërtetuara formoheshe çmimi i derivateve të naftës për tregun e vogël në Maqedoninë e Veriut. Deri tani, çmimet e derivateve janë formuar në bazë të dispozitave të paraparë nga Aneksi D I marrëveshjes me OKTA-n, ku si faktor kyç merreshe parasysh dhe çmimi i prodhimit.

Nga sot komisioni rregullator për energjetikë do të vërtetojë çmimin e naftës dhe derivateve të naftës me rregulla të reja, të cilat janë vërtetuar në metodologjinë e re. Mirëpo të njëjtat nuk kanë hyrë në fuqi, edhe pse të njëjtat kishin kaluar në Kuvend, presidenti Ivanov kishte refuzuar të nënshkruajë të njëjtat.

Vendimet e reja për çmime të reja të naftës do të duhen të publikohen me 13 maj, mirëpo nuk dihet nëse do të llogariten me metodologjinë e re pasi Presidenti I ri do të inaugurohet më 12 maj.